Alaskan Malamute

Raskenmerken:
De Alaskan Malamute heeft een krachtige en compacte lichaamsbouw met zware botten en sterke spieren. Ze hebben een dikke vacht en de kleur kan variëren van wolfsgrijs naar zwart met wit op buik en benen. De ogen zijn altijd bruin.
Dit intelligente ras is vrij zelfstandig, vriendelijk en trouw, maar ook waardig, soms eigenzinnig en dominant. Ze hebben dus zeker een evenwichtige consequente baas nodig. Ze hebben veel zelfvertrouwen, zijn sober en gehard. Gezien hun dikke vacht zijn ze beschermd tegen slechte weersomstandigheden en kunnen dus gemakkelijk buitenshuis in een kennel gehouden worden. Ze zijn echter niet graag alleen, dus contact met baas en/of soortgenoten is aangewezen. Alaskan Malamutes zijn vriendelijk tegen iedereen, jong en oud en krijgen dus een onvoldoende als waakhond. Naar andere honden echter durven ze al eens onverdraagzaam zijn, zeker als deze onaangekondigd op hun terrein komen. Gezien hun jachtinstinct is het aangewezen ze van kleins af te laten socialiseren met allerlei andere dieren. Deze honden zijn sledehonden en een last trekken zit in hun genen. Dagelijks voldoende beweging is dus een noodzaak.

The Alaskan Malamute has a powerful and compact physique with heavy bones and strong muscles. They have a thick coat and the color can range from wolfgrey to black with white on abdomen and legs. The eyes are always brown.
This intelligent breed is quite independent, friendly and faithful, but also worthy, sometimes incomparable and dominant. So they need a balanced consistent boss. They have a lot of self-confidence, are sober and hardened. Given their thick coat they are protected from bad weather conditions and can thus easily be kept outdoors in a kennel. However, they are not like to be alone, so contact with boss and/or other dogs is appropriate. Alaskan Malamutes are friendly to everyone, young and old and get so insufficient as a watchdog. However, dare they ever intolerant to other dogs, especially if this unannounced on their site. Given their hunting instinct it is preferred to socialize them from small with all kinds of other animals. These dogs are sled dogs and a load pull is in their genes. Sufficient daily movement is therefore a necessity.


Teef / female:
Native of Wilderness on Kamiakan Trail (Nepal)  
°16/05/2014 - Stamboom

HD: A   -   ogen: vrij
Dochter/daughter van/of Holyshadow on Kamiakan Trail & Kinuk’s Keepinmind.
Nepal is een typische Malamuteteef: speels en lief, maar met een eigenzinnig karakter, zoals het een Malamute toebehoort. Ze is sterk gebouwd en heeft een enorme kracht. Ze houdt van wandelen, mushen, zwemmen maar ook van luieren.
Nepal is a typical Malamutefemale: playful and sweet, but with an incomparable character, such as a Malamute. She is strongly built and has a huge force. She loves hiking, mushen, swimming and laze around as well.

Meer afbeeldingen: zie "foto's"


Reu / male:
Manoush-Gipsy  (Gipsy)  °01/10/2013 - Stamboom

HD: B    -   ogen: vrij
Zoon/son van/of onze/our Yellowsnow Malamutes Electra (Ishra) & Dareyakima of Keema’s Wolf Pak (van ‘On kamiakan trail’).
Gipsy is een opgewekte volgzame malamutereu, altijd klaar om zijn beste beentje voor te zetten voor zijn baasje. Hij is een goeie trekkracht en houdt van actie.
Gipsy is a cheerful malamutemale compliant, always ready to put his best foot forward for his boss. He is a good pull and loves action.

Meer afbeeldingen: zie "foto's"


Nesten/litters:
19/07/2016
Nest/litter van/of Nepal & Gipsy: alle 9 pups zijn naar een mensenroedel verhuisd / all 9 puppies found a new family.

   

Nepal & Gipsy                                                    Nepal met puppies                                             Pup Phoenix-Tammiq                                       Pup Petrouche
Meer foto's op de fotopagina.

08/05/2017
Nest/Litter van/of Nepal & Gipsy: 7 reutjes en 1 teefje.

 


Verwacht/expected:

Nest/Litter van/of Nepal & Gipsy  ????