Begeleiding/therapie met Assistentie van Dieren (BLAD/tad)

Ben je gestresseerd, ontmoedigd of in de war?
Zit je in een rouwproces of heb je het moeilijk met een verlieservaring?
Voel je je niet goed in je vel? Heb je het emotioneel of psychisch moeilijk?
Ben je bang van honden?


‘Leven in de roedel’ ondersteunt je op je pad naar kracht en herstel.

Binnen deze therapievorm wordt de nadruk gelegd op “bege-leiden” omdat de coach je ondersteunt in je evolutie naar natuurlijk evenwichtig bege-leiderschap. Ieder mens is immers in staat om zichzelf terug in evenwicht te brengen door de natuurlijke kracht die elk individu in zich heeft. 
We verbinden lichaam en geest waarbij het contact met natuurlijke elementen een belangrijke plaats krijgt. Honden zijn daarbij geschikte partners en worden ingezet als onvoorwaardelijke ondersteuners in het proces.
Door contact en omgang met de hond kom je jezelf tegen. Hij spiegelt je onbewust gedrag dat naar het bewuste niveau wordt gebracht. Van hieruit kun je op weg naar verandering.
Ook de omgang met de roedel en het creëren van jouw plaats hierbinnen, kan een waardevolle beleving zijn. Deze ervaringen met de honden worden tevens omgezet naar situaties binnen je eigen leefwereld.

Er wordt een programma opgesteld afhankelijk van de persoon en de hulpvraag, waarbij duur en intensiteit samen worden besproken . De begeleiding gebeurd door een professionele hulpverlener en hierbij worden 1 of meerdere begeleidingshonden en/of de roedel ingezet.
Deze begeleidingsvorm wordt ondersteund door andere methodieken zoals de hondenspiegel, mindfulness, geweldloze communicatie, rituelen en symbolieken, …

BLAD/TAD binnen het project “Leven in de roedel” richt zich tot ieder die een welzijnsprobleem ervaart. Dit kunnen oa. zijn:
- Kinderen met psychische, emotionele, sociale en leerproblemen (o.a. autisme, ADHD, aandachtstoornissen…).
- Jongeren die problemen ervaren op psycho-sociaal en emotioneel vlak (oa. bijzondere jeugdzorg, time-out)
- Volwassenen met psycho-emotionele problemen (oa. stress, depressie, angst…)
- Ieder die in een rouwproces zit

- Mensen met angst voor honden

Wens je meer info of een afspraak? Gelieve contact op te nemen.