Gezonde en sociale honden met FCI-stamboom

Puppies te verkrijgen

De honden (momenteel Alaskan Malamutes en Zwitserse Witte Herders) assisteren geregeld het begeleidingswerk. Ze zijn het voorbeeld van aanwezigheid in het hier en nu, zonder enige verwachting of oordeel. Een aantal honden krijgen een gerichte training als therapie-of begeleidingshond.
Er zijn tevens geregeld puppies te verkrijgen. Bij de nestkeuze wordt er vooral gefocust op het bekomen van gezonde, evenwichtige en sociale honden. Beide fokouders hebben een FCI-stamboom wat betekent dat ze alle nodige onderzoeken hebben doorlopen.

HEALTHY and SOCIAL DOGS with FCI-pedigree

Puppies available

The dogs (currently Alaskan Malamutes and White Swiss Shepherd) assisting settled the guidance work. They are the example of presence in the here and now, without any expectation or judgment. Some dogs get a targeted training as therapy or guidance dog.
There are also regulated puppies. At the nest choice is primarily focused on obtaining healthy, balanced and social dogs. Both parents have a FCI-pedigree which means that they had all necessary examinations.


Nesten/Litters 2018:

- september 2018: Zwitserse Witte Herder-puppies van Moonah & Chapelou v. Le Bois de Terme

- september 2018: Zwitserse Witte Herder-puppies van Océane & Chapelou v. Le Bois de Terme

- oktober 2018: Alaskan Malamute-puppies van Nepal & Gipsy

- november 2018: Golden Doodle-puppies van Ayla & ??