Natuurlijk en gezond kweken met sociaal accent

Onze honden leven, net zoals wijzelf, op een zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke manier, wat maakt dat ze krachtig en gezond zijn met een sterke immuniteit.
Onze Golden Retrievers, Goldendoodles en Koningspoedel vertoeven vrij veel buiten en hebben binnen hun slaapplaats. Ze krijgen gebalanceerde en kwalitatieve voeding . Bij ziekte of verwondingen wordt eerst de natuurlijke huisapotheek  geraadpleegd. Om hun natuurlijke weerstand te behouden worden enkel de hoogstnodige inentingen gegeven.
De teven bevallen binnen en zorgen op een natuurlijke manier voor hun pups. Natuurlijke selectie maakt dat enkel krachtige pups met een sterke immuniteit groot worden. Dit betekent dat we niet met allerhande hulpmiddeltjes zwakke puppies in leven proberen te houden. We streven immers naar 'van nature' gezonde honden. Na 3 weken drinken en slapen maken de puppy’s kennis met de wereld buiten hun nest terwijl nieuwsgierigen op afstand worden gehouden door hun moeder. Alles verloopt volgens hun ritme en instinct. Eenmaal de puppy’s goed rondhuppelen, maken ze ook kennis met de buitenwereld met al zijn rariteiten. Socialisatie is immers belangrijk gezien ze aan de leeftijd van 8 weken verhuizen naar een nieuwe thuis.
De nieuwe baasje krijgen vooraf algemene voorbereidende info en daarnaast uitgebreide voedings- en opvoedingsinfo tijdens een infonamiddag. Wie een pup immers het 1ste jaar de gepaste opvoeding geeft, kan daarna genieten van een evenwichtige volwassen hond. 

Natural and healthy breading with social accent

Our dogs live, just like ourselves, on a so simple and natural way possible, what makes them strong and healthy with a strong immunity.
The Golden Retrievers, the Goldendoodles and the Royal Poodle spend a lot of time outside and sleep inside the house. They eat balanced and high quality food. In the case of illness or injuries, first the natural home pharmacy will be consulted. To keep their natural immunity,  we only give them the most important vaccinations.
The females give birth inside the house and concerns on a natural way for their pups. Natural selection makes that only powerful puppies with a strong immunity grow up. After 3 weeks drinking and sleeping, the puppies are introduced to the world outside their savety place while curious intruders are keeping away by their mother. Everything is proceeding according to their rhythm and instinct. Once the puppies are moving around, they're also introduced to the big world and all his weirdness. Socialisation is important because at the age of 8 weeks they move to a new home.
The new owner(s) get general-and preparator info at the introduction and extensive food and nutrition info before they pick up the puppy. After all, who gives to the puppy, a suitable education can then enjoy a balanced adult dog.


Volgend nest / next litter:

Begin 2024: F1b-nest van Libel X Shamaan

Zomer 2024: F1-nest van Ohmy X Shamaan
                        F2-nest van Yentl X Pharao