Roedeltaal

Wil je je pup evenwichtig opvoeden?
Wil je de band met je hond verstevigen?
Wil je je hond beter leren begrijpen?
Wil je meer intuïtief communiceren met je hond?

Om de taal van de hond te begrijpen, moeten we terug naar hun voorvaderen, nl. de “canis lupus” of gewoonweg “wolven”. 
In die 14.000 jaar dat de mens de wolf heeft willen domesticeren, heeft deze al veel gedaantewijzigingen ondergaan maar zijn roedelinstinct is gebleven. Door terug te gaan naar dit roedelinstinct komen we bij de sleutel tot communicatie. Honden communiceren via hun lichaamstaal en begrijpen elkaar via  instinctieve gedragspatronen. 
Het behoren tot een groep is belangrijk en de behoefte om zich veilig te voelen primeert hierbij. Onderzoek heeft uitgewezen dat een hond deze afhankelijkheid eerder zoekt bij de mens dan bij andere honden.

Voor mensen die hun hond én zichzelf beter willen leren kennen en begrijpen.

Onze opdracht is dus: je hond begrijpen en hem 'hond' laten zijn. Je hond mindful begeleiden staat hierbij centraal om op een wederzijds begrijpbare manier contact te maken met je hond. Je observeert je hond en leert zijn lichaamssignalen herkennen. Je gebruikt je eigen lichaam en je gevoel om contact met hem te maken en je gaat samen op weg om elkaar beter te begrijpen en duidelijkheid te creëren. Hierbij is bewust zijn van het 'hier en nu' van cruciaal belang. Bewust zijn van jouw denken, jouw emoties, jouw gedrag om zo op een gepaste manier te reageren op het gedrag van je hond. De kennis van lichaamstaal en toepassen van mindful bewustzijn leidt tot een evenwicht tussen het leiden en begeleiden van je hond.


Eender welk probleem dat je ervaart met je hond, kan opgelost worden via het natuurlijk evenwichtig begeleiderschap.

Honden hebben een bege-leider (= vertrouwensfiguur) nodig, net als dit binnen een roedel wolven een natuurlijk gegeven is. Dit begeleiderschap kan vanuit een natuurlijke intuïtie komen die rust, evenwicht en vertrouwen uitstraalt maar kan dus ook aangeleerd worden via mindful bewustwording. Het is een balanceren tussen bege-leiden en loslaten: duidelijkheid creëren, geloven in de intentie en je verwachtingen loslaten. Dit schept wederzijdse verbondenheid wat uiteindelijk resulteert in het verdwijnen van het probleemgedrag.

Deze communicatiemethodes kunnen individueel aangeleerd worden met eigen hond (al dan niet met probleemgedrag).