Ontspannen stressreductie

Is je hond gestresseerd?
Vertoont je hond probleemgedrag?
Valt je hond uit naar andere honden?
Blaft je hond aanhoudend zonder duidelijke reden?
...

Elk probleemgedrag heeft als oorzaak een stressprikkel bij de hond door een verkeerde associatie. Op een of anders subtiele reactie van hond of mens, heeft de hond een connectie gemaakt die stress creëert. 
Omdat we niet altijd kunnen achterhalen wat de exacte oorzaak is, en we ook geen verbale uitleg kunnen geven aan de hond, is de enige effectieve weg, de weg van ontspanning. Door zelf in een meditatieve staat te gaan, in het bijzijn van je hond, komt ook je hond volledig tot rust en worden in het onderbewustzijn, nieuwe connecties gelegd. Dit resulteert in duidelijke stressreductie, je hond legt nieuwe verbanden en leert onbewust nieuwe patronen. Er is opnieuw intuïtieve verbinding die jullie vertrouwensband ten goede komt.

Consult 'stressreductie' op aanvraag