De Roedel

De roedel leert ons hoe de roedelregels werken, hoe er op energetisch niveau gecommuniceerd wordt en hoe we op een gepaste manier roedel(bege)leiders kunnen zijn. De honden leren ons tevens hoe hun reactie een spiegel is voor ons gedrag. Hun gedragingen binnen de roedel bieden eveneens spiegels voor de menselijke interacties binnen een gemeenschap.
Op onze beurt vinden we het belangrijk om deze kennis en ervaringen mee te geven aan mens en hond: enerzijds mensen die de eigenheid van hun trouwe viervoeter respecteren en anderzijds mensen die in de hond een metgezel vinden om samen op weg te gaan naar evenwicht en harmonie.