GoldenDoodle

Raskenmerken

Een Goldendoodle F1 is een kruising van een Golden Retriever met een Poedel (koningspoedel of mediumpoedel). Dit zijn ideale begeleidings/assistentiehonden daar ze de rustige uitstraling en het sterke aporteergedrag hebben van de Golden Retriever en de intelligentie van een Poedel. Ze zijn zachtaardig en vriendelijk, hebben een hoog inlevingsvermogen en zijn heel leergierig.
Afhankelijk van de Retriever-of de Poedeldominantie zullen de F1 Goldendoodles eerder een shaggy/wavy vacht hebben of een short curly vacht. Deze vacht kan reeds allergie-vriendelijk zijn voor personen met een lichte allergie. 

Onze 2 Golden Retriever dames (die beiden een FCI-stamboom hebben en tevens aan alle fokvoorwaarden voldoen) worden gedekt door een witte Koningspoedel (eveneens met FCI-stamboom) en geven zo een nest F1 Goldendoodle-puppies. De kleuren variëren tussen wit, crème en abrikoos. De pups kunnen geen stamboom hebben gezien de Goldendoodle nog geen erkend ras is.

De volgende generatie (een dochters van Ayla of Ohmy opnieuw gekruist met een Koningspoedel) geven dan de F1B Goldendoodle die daarenboven ook nog een 100% allergievriendelijke vacht heeft, ideaal voor personen met een zware allergie.


Breed-caracteristics

A Goldendoodle F1 is a cross between a Golden Retriever and a Poodle. They are the ideal assistencedogs as they retrieve as a Golden Retriever and they have the intelligence of the Poodle. They are gentle and friendly, have empathy and like learning.
The F1 Goldendoodle has a shagg/wavy coat or a short curly coat depending Retriever or Poodle dominance which is allergy-friendly for people with a light allergy.  

Our 2 Golden Retriever ladies (who have a FCI-pedigree) are insiminated by a white Royal Poodle (also with a FCI-pedigree), so they give a litter F1 Goldendoodle-puppies. The colors are white, crème and abricot.
The puppies can not have a pedigree because the Goldendoodle is not yet an official breed.

The next generation (daughters of Ayla or Ohmy crossed with a Royal Poodle) gives the F1B Goldendoodle which have a 100% allergy-friendly coat which is recomanded for people with a large allergy.te verwachen / expected:

Eind / end 2020: F1-nest van / litter of Ohmy x Poirot (wachtlijst volzet / full waiting list)


Voorjaar / Spring 2021: F1-nest van / litter of Ayla x Poirot (wachtlijst volzet / full waiting list)

Eind / End 2021: F1b-nest van / litter of Libelle x Shamaan (wachtlijst volzet / full waiting list)

                               F1b-nest van / litter of Fee x Shamaan (wachtlijst volzet / full waiting list)


2022: F1- & F1b nesten / litters