GoldenDoodle

Raskenmerken

Een Goldendoodle F1 is een kruising van een Golden Retriever met een Poedel (bij ons is dit met een Koningspoedel). Dit zijn ideale begeleidings/assistentiehonden daar ze de rustige uitstraling en het sterke aporteergedrag hebben van de Golden Retriever en de intelligentie van een Poedel. Ze zijn zachtaardig en vriendelijk, hebben een hoog inlevingsvermogen en zijn heel leergierig.
Deze F1 Goldendoodles hebben een 'shaggy/wavy' golvende vacht die gemakkelijk te borstelen is. Deze vacht verliest nog haar maar kan reeds allergie-vriendelijk zijn voor personen met een lichte allergie. 
Onze 2 Golden Retriever dames Ohmy en Ayla (die beiden een FCI-stamboom hebben en tevens aan alle fokvoorwaarden voldoen, info: zie Roedel ) worden gedekt door een externe witte Koningspoedel (eveneens met FCI-stamboom) en geven zo een nest F1-Goldendoodle-puppies. De kleuren variëren tussen wit, crème en abrikoos. De pups kunnen geen stamboom hebben gezien de Goldendoodle nog geen erkend ras is.

De volgende generatie (dochters van Ohmy en Ayla gekruist met onze Koningspoedel Shamaan, info: zie Roedel) geven dan de F1b-Goldendoodle met een gelijkaardig zacht en vriendelijk karakter als de F1-generatie.  Deze honden hebben eerder een 'curly' krullende vacht die iets minder gemakkelijk te kammen is en 2-maandelijks een knip-of scheerbeurt nodig heeft.  De vacht is echter 100% allergievriendelijk, ideaal voor personen met een zware allergie


Breed-caracteristics

A Goldendoodle F1 is a cross between a Golden Retriever and a Poodle (Royal Poodle). They are the ideal assistencedogs as they retrieve as a Golden Retriever and they have the intelligence of the Poodle. They are gentle and friendly, have empathy and like learning.
The F1 Goldendoodle has a shagg/wavy coat which combs easily. There is a little hair loss but the coat is allergy-friendly for people with a light allergy
Our 2 Golden Retriever ladies Ohmy and Ayla (who have a FCI-pedigree, info: see Roedel) are insiminated by a white Royal Poodle (also with a FCI-pedigree), so they give a litter F1-Goldendoodle-puppies. The colors are white, crème and abricot. The puppies can not have a pedigree because the Goldendoodle is not yet an official breed.

The next generation (daughters of Ayla or Ohmy crossed with our Royal Poodle Shamaan, info: see Roedel) gives the F1b-Goldendoodle with a similar soft and friendly character as the F1-generation. These dogs have a curly coat which combs not that easy and need to be cut or shaved every 2 months. But this coat is 100% allergy-friendly which is recomanded for people with a large allergy.te verwachen / expected:


Eind / End 2021: F1b-nest van / litter of Yentl X Shamaan 


2022: F1- & F1b nesten / litters