Natuurlijk en gezond kweken met sociaal accent

Onze honden leven, net zoals wijzelf, op een zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke manier, wat maakt dat ze krachtig en gezond zijn.
De Malamutten leven buiten  op een groot natuurlijk domein en hebben hokken met stro om te schuilen. De Witte Herders, Golden Retrievers en Goldendoodles vertoeven ook vrij veel buiten en hebben binnen hun slaapplaats. Hun voeding bestaat voornamelijk uit BARF (Bones And Raw Food) afgewisseld met KVV (Kantenklaar Vers Voer) en brokken. Bij ziekte of verwondingen wordt eerst de natuurlijke huisapotheek  geraadpleegd.
Om hun natuurlijke weerstand te behouden worden enkel de hoogstnodige inentingen gegeven.
De teven bevallen binnen en zorgen op een natuurlijke manier voor hun pups. Natuurlijke selectie maakt dat enkel krachtige pups met een sterke immuniteit groot worden. Dit betekent dat we niet met allerhande hulpmiddeltjes zwakke puppies in leven proberen te houden. We streven immers naar van nature gezonde honden. Na 3 weken drinken en slapen maken de puppy’s kennis met de wereld buiten hun nest terwijl nieuwsgierigen op afstand worden gehouden door hun moeder. Alles verloopt volgens hun ritme en instinct. Eenmaal de puppy’s goed rondhuppelen, maken ze ook kennis met de buitenwereld met al zijn rariteiten. Socialisatie is immers belangrijk gezien ze aan de leeftijd van 7 à 8 weken verhuizen naar een nieuwe thuis.
De nieuwe baasje krijgen algemene voorbereidende info bij kennismaking en uitgebreide voedings- en opvoedingsinfo bij het ophalen van de pup. Wie een pup immers het 1ste jaar de gepaste opvoeding geeft, kan daarna genieten van een evenwichtige volwassen hond.

Bij de combinatie van teef en reu focussen we vooral op gezondheid én het sociaal aspect. We garanderen gezonde pups die, mits de gepaste opvoeding, uitgroeien tot evenwichtige en sociale gezins-of begeleidingshonden. 

Natural and healthy breading with social accent

Our dogs live, just like ourselves, on a so simple and natural way possible, what makes them strong and healthy.
The Alaskan Malamutes life outside on a large natural domain and have pens with straw to shelter. The White Shepards, the Golden Retrievers and the Goldendoodles spend also a lot of time outside and sleep inside the house. They eat BARF (Bones And Raw Food), KVV (Fresh meat) and dry food. In the case of illness or injuries, first the natural home pharmacy consulted. To keep their natural immunity,  we only give them the most important vaccinations.
The females give birth inside the house and concerns on a natural way for their pups. Natural selection makes that only powerful puppies with a strong immunity grow up. After 3 weeks drinking and sleeping, the puppies are introduced to the world outside their savety place while curious intruders are keeping away by their mother. Everything is proceeding according to their rhythm and instinct. Once the puppies good moving around, they're also introduced to the big world and all his weirdness. Socialization is important because at the age of 7 to 8 weeks they move to a new home.
The new owner(s) get general-and preparator info at introduction and extensive nutrition info when they pick up the puppy. After all, who gives to the puppy, a suitable education can then enjoy a balanced adult dog.

At the combination of female and male, we focus mainly on health and the social aspect. We guarantee that, with the appropriate education, healthy puppies grow into balanced and social family or guidance dogs.