Nesten / litters

Verwacht / expected:


Eind / End 2021: F1b-nest van / litter of Yentl X Shamaan


2022: F1 & F1b-nesten / litters Reservatieprocedure
Om een pup te reserveren verwachten we van de kandidaten dat ze voldoende tijd en ruimte hebben om te voldoen aan de behoeften van een hond. Kandidaten die hieraan voldoen komen op een wachtlijst die max. 8 personen telt per gepland nest. Wanneer de nestplanning duidelijk is, wordt iedereen gecontacteerd met de vraag om effectief te reserveren mits een voorschot van 100 €. Dit is nodig om de kandiaten meer duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden. De pups worden gekozen bij het afhalen en volgens plaats op de reservatielijst.
Erkende organisaties die hulphonden opleiden, krijgen voorrang.


How to reserve
To reserve a puppy the candidates must have enough time en space to content the needs of a dog.  These candidate get on a waiting list that counts 8 persons per litter.  When the planning is clear, they will be contacted in order to make a reservations by paying a deposit of 100 €. This is necessary to be able to give more clarity and certainty to the candidates. The puppies will be chosen the day they are leaving and according to the place on the reservationlist.
Approved organisations for assistent-dogs are given priority.


2020-01-29: Proud Ayla X Poirot: 10 gezonde F1-puppies: 5 reutjes en 5 teefjes

 X  =


2019-09-25: Quiet Ohmy X Poirot: 9 gezonde F1-puppies: 3 reutjes en 6 teefjes

 X   =

In het verleden hadden we reeds een aantal nesten van onze Alaskan Malamutes Ishra, Happy en Nepal 

2013-09-29: Ishra X Yakima:                                                                                             2014-12-05: Happy X Gipsy:
Gipsy, Tibet, Sherpa, Mokshe, Mishka en Mala                                                               Arjuna, Shiva, Ilva en Maya

                                                                               

2016-07-19: Nepal X Gipsy: 9 puppies: 5 teefjes en 4 reutjes                                    2017-05-08: Nepal X Gipsy: 8 puppies: 1 teefje en 7 reutjes

               


en van onze Witte herder Moonah 

2017/08/21: Oh Moonah of the White Wolves X Zumba vom Sutumer Grund: 7 puppies: 5 teefjes en 2 reutjes

 X  = 

2018/09/27: Oh Moonah of the White Wolves X Jappeloup: 11 puppies: 8 reutjes en 3 teefjes

 X  =

2019/05/14: Oh Moonah of the White Wolves X Nixon de la Tour du Babel: 8 puppies: 4 reutjes en 4 teefjes.

 X  =